co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym (2)